Försvarslogistiknytt

Försvarslogistiknytt är föreningens tidning. Den ges ut med med två nummer årligen. Syftet med tidningen är att till medlemmar och övriga intresserade ge en aktuell bild av logistikens utveckling inom försvaret samt att sprida föreningsinformation.