Om FLK

Försvarslogistikklubben (FLK) är en förening som främjar kontakter och diskussion mellan individer med intresse för försvarslogistik och försvarslogistikens utveckling i ett brett perspektiv i det svenska samhället. Varje enskild med intresse inom området kan vara medlem i föreningen.

Klubben verkar för detta syfte genom att anordna seminarier, möten med föredrag och diskussioner, förevisningar, studiebesök och stipendieutdelning samt genom att ge ut skriftlig information.

Verksamheten ska belysa försvarslogistik och dess sammanhang med samhället som helhet i fokus samt med kopplingarna mellan militär verksamhet och civila aktörers stöd för militära ansträngningar.

Bli medlem? Kontakta oss!