Genomförande av Försvarslogistikseminarium 2023 flyttas fram

2023-10-05

Försvarslogistikseminarium 2023 har temat "Logistikförsörjning i en tillväxt försvarsmakt och ett vidareutvecklat totalförsvar med Sverige som en del i NATO"

På grund av sena återbud från medverkande i det planerade seminariet har styrelsen beslutat att ställa in den 5/10.

Styrelsen kommer i närtid att besluta om ny tid tidigt under 2024.