Årsmötet framflyttat till den 25 augusti 2022

2022-02-15

Styrelsen har beslutat att flytta fram tiden för klubbens årsmöte till den 25 augusti 2022

Tider, plats samt program för årsmötet kommer att meddelas i kommande vårnummer av Försvarslogistiknytt som beräknas utkomma i slutet av maj. Informationen kommer även att vara tillgänglig på hemsidan.