Länkar

Försvarets Trängklubb säljer den nyligen inspelade CD-skivan "På marsch med Trängen"

Skivan innehåller 27 spår med marscher, igenkänningssignaler och appeller. Hemvärnets musikkår Skaraborg står för den medryckande musiken.

Skivans tillkomst är efter initiativ av förre regementschefen vid Göta Trängregemente överste Nils Smith.

Lyssna till smakprovet "Tränginspektören". Om du gillar musiken beställer du skivan genom att uppge namn och adress i kontaktformuläret under fliken "Kontakta FTK". Sätt därefter in 140 kr på plusgiro 578 50-0 så skickas den med posten.