Kalendarium

Verksamheten under 2021

Coronapandemin innebär att alla planerade aktiviteter skjuts på framtiden. Försvarslogistikklubbens seminarium planeras att genomföras under hösten 2021. I samband med seminariet planeras att genomföra ett senarelagt årsmöte.

Detta förutsätter att smittspridningen kan pressas ned och att Folkhälsomyndigheten och Regeringen häver restriktionerna för allmänna sammankomster.

Så snart som smittskyddsläget tillåter kommer styrelsen att ta beslut om genomförandedatum och beslutet meddelas här på hemsidan och förhoppningsvis vårnumret av Försvarslogistiknytt.

Alla övriga planerade aktiviteter ställs in och tas upp på nytt då läget så tillåter.

Till dess: Håll i och håll ut, det kommer bättre tider.

Trängträff i Sollefteå genomförs 2022

T3 Kamratförening har beslutat att inställa 2020 års Trängträff med hänsyn till pågående coronapandemi.

Ambitionen är att kunna bjuda in till Trängträff augusti 2022.