Kalendarium

Verksamheten under 2023

Försvarslogistikseminarium 2023

Planerat seminarium på Armémuseum, Stockholm den 5 oktober kl 1200–1700 ställs in.

I närtid kommer styrelsen för Försvarslogistikklubben att meddela ny tid och plats för genomförande.

Inriktningen är att bibehålla samma upplägg som tidigare planerat.

Logistikförsörjning i en tillväxt försvarsmakt och ett vidareutvecklat totalförsvar med Sverige som en del i NATO.

Under de senaste åren har tillväxt av Försvarsmakten och återuppbyggnaden av totalförsvaret varit i fokus för den politiska styrningen av vår säkerhetspolitik. Utgångsläget har varit en avsevärt reducerad verksamhet med internationella fredsskapande operationer som en av huvuduppgifterna för Försvarsmakten.

En ominriktning med en allt tydligare prioritering av det nationella försvaret har efter hand beslutats. Med det senaste försvarsbeslutet 2020 ökade Sveriges långsiktiga ansträngningar att nå återtagen nationell försvarsförmåga i paritet med våra grannländer, radikalt.

I och med Rysslands överfallskrig på Ukraina 2022 valde vi i Sverige att på kort tid och med bred politisk enighet, ansöka om medlemskap i NATO. Därefter har vi valt, att mycket aktivt och tillsammans inom EU och NATO, stödja Ukraina i deras ansträngningar att försvara sig.
Den politiska viljan att öka takten i återuppbyggnaden av den nationella försvarsförmågan blivit än påtagligare sedan starten av kriget.

Mot den bakgrunden arrangeras nedanstående Försvarslogistikseminarium.

Syftet med seminariet är att belysa utvecklingen av försvarslogistik och försörjningsfrågor inom Försvarsmakten och totalförsvaret med utgångpunkt i försvarsbeslutet 2020 och i skenet av Rysslands invasionskrig i Ukraina samt Sveriges kommande medlemskap i NATO.

Seminarium kommer att genomföras i föreläsningssalen på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm med registrering från kl 1130 och inledning kl 1200. Seminariet avslutas kl 1700.

På talarlistan:
• Ställföreträdande chefen Försvarsstaben, amiral Jens Nykvist
”Sverige i NATO”

• Sascha Sohlman, utredningssekreterare för utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskap

• Ställföreträdande chefen Operationsledningen, genmj Fredrik Ståhlberg
”Försörjning, uthållighet och trånga sektorer för gemensam operativ verksamhet i Östersjöområdet”

• MSB….
”Samordning inom totalförsvaret med fokus på försörjning”

• Försvarslogistikchef, briggen Claes Isoz
”Förmåge- och konceptutveckling av försvarslogistiken”

Programmet avslutas med en paneldebatt kring temat försvarslogistik i en tid med krig i vårt närområde och inom ramen för vårt kommande medlemskap i NATO.

Seminariet är öppet för Försvarslogistikklubbens medlemmar samt medarbetare i de organisationer som erhållit skriftlig inbjudan.

Vi har, som framgår ovan, intressanta talare men ser självfallet också fram mot dina och dina medarbetares kommentarer och frågor under seminariets diskussionstillfällen.

Seminariet är kostnadsfritt för alla.

Tid: Efter nyår 2024.
Plats: Hörsalen Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm
Arrangör: Försvarslogistikklubben

Anmälan om deltagande sker till klubbmästaren Olle Schylander per e-post:

olleschylander@hotmail.com

Sista anmälningsdag beslutas senare. Antalet platser är begränsat i Hörsalen. Om nödvändigt tillämpas principen först anmälda.

Varmt välkomna!

Claes Isoz

Ordförande Försvarslogistikklubben