Föreningens verksamheter

Kommande verksamheter

Se kalendarium

Genomförda verksamheter

Kamratträff i Linköping

Sveaträngarna i Linköping arrangerade årets Trängträff i Linköping den 12-13 september. Läs om träffen i Trängklubbsnytt nr 2 2014.

Kamratträff i Göteborg

Trängklubben arrangerade 2013 års Trängträff i Göteborg den 6-7 september. Läs om träffen i Trängklubbsnytt nr 2 2013.

Kamratträff i Skövde

Trängregementets kamratförening arrangerade 2012 års Trängträff den 18-20 Oktober. Läs om träffen i Trängklubbsnytt nr 1 2013.

Kamratträff i Sollefteå

T3 Kamratförening arrangerade 2011 års Trängträff den 26-28 augusti. Ett femtiotal deltagare från trängens kamratföreningar och trängklubben hade förmånen att uppleva en minnesvärd helg i ett höstvackert Sollefteå med omnejd. Träffen är utförligt refererad i Trängklubbsnytt nummer 2.

Kamratträff i Hässleholm

T4 Kamratförening arrangerade 2010 års Trängträff den 22-23 oktober. Samling var vid gamla T4 kl 1300 den 22/10. Därefter vidtog rundvandring samt besök vid museet. Under kvällen hölls gemensam middag i Ordenshuset Hässleholm. Under förmiddagen den 23/10 genomfördes guidad rundtur på Garnisonsområdet ovh visning av Hovdala Slott. Träffen avslutades efter lunch. I Trängklubbsnytt nr 2 2010 kan du läsa mer om träffen. Bildspel från Trängträff 2010.

Årsmötet 2010

Årsmötet 2010 genomfördes på Kavallerimässen K1 den 9 mars. Läs mer i Trängklubbsnytt nr 1 2010 och i Årsmöte 2010.pdf

Kamratträff i Linköping 23-24 oktober 2009

Läs mer i Trängklubbsnytt nr 2 2009, och i trangtraff.pdf

Seminarium 2009 "OPS och Expeditionär operativ förmåga"

Försvarets Trängklubb arrangerade seminarium på temat: ”OPS och Expeditionär operativ förmåga". Under seminariet gav olika aktörer sin syn på hur Offentlig Privat Samverkan (OPS) och dess roll i Försvarsmaktens (FM) transformering mot expeditionär operativ förmåga bör utvecklas. Seminariet genomfördes den 26 oktober 2009 kl 0930-1500 vid Försvarshögskolan. Seminariet samlade ett 80-tal deltagare.

Seminariet inleddes med anförande av FTK ordförande Bengt Andersson (inledning) och FHS vicerektor Bengt Axelsson.

Sten Sandberg, Chef Systemförvaltningsenheten

Talade om effektivisering av Försvarsmakten med en strukturerad metod som griper över myndighetens hela verksamhet. En kärnverksamhet som ska fungera utan avbrott med kostnadseffektiv kvalité. Sten Sandbergs bildspel och abstract.

Peter Lundberg, VD för Säkerhets och försvarsföretagen

Gav en allmän syn på FM och industrins resurser och kompetens samt angav var potentialen för besparingar finns, erfarenheter från andra branscher samt SOFF syn på arbetsprocesser, utredningar och genomförande av rationalisering samt vad som behöver göras. Peter Lundbergs bildspel.

Fhleming Christensen, Senior Vice President, Saab AB

Talade om Saab som en global leverantör, verksam inom alla försvarsdomäner. Saab lämnar stöd till Försvarsmakter i samband med internationella operationer, till exempel hotbildsanpassning av materiel, uthyrning av moderna sensorsystem inkl utbildning, tekniskt stöd och tillgänglighetsansvar. Fhleming Christensens bildspel.

Olle Bååthe, Tekn. lic, seniorkonsult, Systecon AB

Visade hur användning av lämpliga nyckeltal och med bruk av simulering och optimering det går att hitta OPS-lösningar som säkerställer kravställd operativ förmåga till lägsta möjliga livstidskostnad för Försvarsmaktens materielsystem. Olle Bååthes bildspel och abstract.

Bildspel från seminariet