Föreningens verksamheter

Kommande verksamheter

Logistikförsörjning i en tillväxt försvarsmakt och ett vidareutvecklat totalförsvar med Sverige som en del i NATO

Under de senaste åren har tillväxt av Försvarsmakten och återuppbyggnaden av totalförsvaret varit i fokus för den politiska styrningen av vår säkerhetspolitik. Utgångsläget har varit en avsevärt reducerad verksamhet med internationella fredsskapande operationer som en av huvuduppgifterna för Försvarsmakten.

En ominriktning med en allt tydligare prioritering av det nationella försvaret har efter hand beslutats. Med det senaste försvarsbeslutet 2020 ökade Sveriges långsiktiga ansträngningar att nå återtagen nationell försvarsförmåga i paritet med våra grannländer, radikalt.

I och med Rysslands överfallskrig på Ukraina 2022 valde vi i Sverige att på kort tid och med bred politisk enighet, ansöka om medlemskap i NATO. Därefter har vi valt, att mycket aktivt och tillsammans inom EU och NATO, stödja Ukraina i deras ansträngningar att försvara sig.
Den politiska viljan att öka takten i återuppbyggnaden av den nationella försvarsförmågan blivit än påtagligare sedan starten av kriget.

Mot den bakgrunden arrangeras nedanstående Försvarslogistikseminarium.

Syftet med seminariet är att belysa utvecklingen av försvarslogistik och försörjningsfrågor inom Försvarsmakten och totalförsvaret med utgångpunkt i försvarsbeslutet 2020 och i skenet av Rysslands invasionskrig i Ukraina samt Sveriges kommande medlemskap i NATO.

Seminarium kommer att genomföras i föreläsningssalen på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm den 5 oktober med registrering från kl 1130. Seminariet avslutas kl 1700.