Stipendiat 2024

Klubbens medlemmar har möjlighet att föreslå lämpliga kandidater till Försvarslogistikklubbens stipendium.

Förslag måste inkomma till styrelsen senast den 1 december för att kunna beredas i tid inför årsmötet 2024.

Glöm inte att redovisa motiven för nomineringen.